Personvernerklæring Junkyard AB/TPT AS
  Gjelder fra:180522

   

  1.        Generelt

  Junkyard behandler dine personlige opplysninger når du besøker og handler i Junkyard webshop påwww.junkyard.no.For oss er det svært viktig at du føler deg trygg når du bruker våre tjenester,og Junkyard legger derfor stor vekt påhvordan din personlige informasjon håndteres.

   

  Ansvarlig for dine personopplysninger(personlig ansvarlig)er:

   Firma:Junkyard AB/TPT AS

   Organisasjonsnummer:994161229

   Adresse:Sagveien 21a,0452 Oslo

   E-post:gdpr@junkyard.eu

   Telefon:21 67 62 20

   

  I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi samler inn og behandler dine personlige opplysninger.Vi oppfordrer deg tilålese denne personvernerklæringen nøye.

   

  2.Hva er personopplysninger?

  Personopplysninger er informasjon om deg eller som påen eller annen måte kan være knyttet til deg,for eksempel navn,adresse,personnummer,e-postadresse og ditt IP-nummer.

   

  3.Aldersgrenser 

  Foråhandle påJunkyard mådu være 18år eller 16år og ha foresattes samtykke.Du måvære 18år gammel foråsøke om kreditt hos Junkyards partnere.Du kan opprette en kundekonto hos oss fra du er 13år.Påkundekontoen kan du for eksempel lagreØnskelister og angi at du vil motta tilbud fra oss.

   

  4.Hvordan og hvilken informasjon samler vi om deg

  Vi samler Personopplysninger om deg i følgende situasjoner:

   

  Når du oppretter en konto.Hvis duønsker det,kan du opprette en kundekonto hos oss.Foråopprette en konto mådu oppgi navn og e-postadresse.Det er ogsånoen frivillige opplysninger du kan legge igjen hvis du vil,for eksempel din fødselsdato.Når du oppretter en kundekonto,får du et unikt kundenummer.

   

  Vedåbrukejunkyard.no.Når du besøkerjunkyard.no samler og behandler vi informasjon om hvordan du bruker våre tjenester,for eksempel hvordan du beveger deg pånettstedet og hvilke varer du har valgt som favoritter.Nettstedet bruker såkalt cookies.For mer informasjon om disse,se vårCookiepolicy.

   

  Vedåhandle påjunkyard.no.Når du handler påJunkyard,mådu oppgi navn,e-postadresse,adresse og mobilnummer slik at vi kan levere varene dine til deg og ikke minst foråforhindre og motvirke svindel(samt undersøkelse av slike).Vi lagrer ogsåinformasjon om dine kjøp,bestillingshistorikk og eventuelle retur og erstatninger.Om du velgeråhandle uten kundekonto,vil du motta et unikt kundenummer.Etter kjøpet vil du motta en e-post med tilbudet omåopprette en kundekonto knyttet til kundenummeret ditt.

   

  Vedåregistrere deg for nyhetsbrev.Når du registrerer deg for et nyhetsbrev,mådu oppgi e-postadressen din.I forbindelse med dette vil du motta et unikt kundenummer.

   

  Ved søknad om fakturakjøp.Ved søknad om fakturakjøp foretas en kredittsjekk.Dette gjøres av Junkyards partner,Klarna,som er ansvarlig for personopplysningene fra Junkyard.Foråfullføre kredittsjekken mådu oppgi ditt personnummer.

   

  5.Hvordan bruker vi din personopplysninger

  Nedenfor kan du se hvordan vi bruker dine personopplysninger.For at vi skal ha rett tilåbehandle dine personopplysninger,måvi ha rett tilåbehandle dem ved lov.Nedenfor kan du se for hvilken hensikt vi bruker dine personlige opplysninger og hvilken støtte vi har i loven for behandlingen.

   

  Vi bruker dine personopplysninger til:

  a)åadministrere kjøpene dine påjunkyard.no

  b)åbehandle dine bestillinger og returer

  c)åsende informasjon om leveringsstatus

  d)åkontakte deg i tilfelle problemer med levering av varene dine

  e)åbehandle betalingene dine

  f)åhåndtere klage og garantisaker

  Behandling av personopplysninger ved utførelse av avsnitt(a)til(f)ovenfor er nødvendig foråkunne inngåog fullføre en avtale med deg.

  Vi bruker dine personopplysninger til:

  g)åopprette og administrere kontoen din

  h)åsvare pådine spørsmål ogåinformere deg om nye eller endrede tjenester

  i)for din deltakelse i konkurranser

  Behandling av personopplysninger under punkt g)-j)ovenfor er basert pået av ditt samtykke.Du har rett tilåtrekke samtykket til enhver tid.

  Vi bruker dine personopplysninger ved bruk og mottak av våre tjenester:

  j)ved kontakt med deg

  k)foråanalysere,tilpasse og forbedre

  l)for statistiske formål

  m)foråteste og forbedre våre systemer

  n)foråforhindre misbruk eller upassende bruk

  o)For å sende tilpassede tilbud og nyhetsbrev til deg som har gjennomført et kjøp eller abonnerer på nyhetsbrev.

  p)foråsende deg undersøkelser som gir deg muligheten tilåpåvirke våre tilbud og tjenester

  q)foråsende tilbud og/eller anbefalinger til deg

  r)foråminne deg om gjenstander du har igjen i handlekurven din

  Behandling av personopplysninger under punkt k)-r)ovenfor er gjort foråforbedre din erfaring med våre tjenester og foråkunne tilby deg produkter fra vårt sortiment som kan interessere deg basert påen gjennomført interesseavveiing.Du har alltid rett tilåmotsette deg behandling i disse tilfellene.

  Vi bruker dine personopplysninger:

  s)foråsikre at du tilfredstiller den lovlige minimumsalderen foråforeta kjøp pånettet

  Behandling av personopplysninger i henhold til punkt s)ovenfor er basert pålovlig forpliktelse.

  Hvis du søker om fakturakjøp,gir du personlige opplysninger til vår partner,Klarna.De gjennomfører en kredittsjekk som vanligvis foregår gjennom automatisert beslutningsprosess med profilering,noe som betyr at dine personlige data brukes tilåvurdere dinøkonomiske situasjon og at beslutninger blir tatt automatisk basert påtilgjengelig informasjon.Automatisk beslutningsprosessering er ikke utført av Junkyard,men av samarbeidspartner for fakturakjøp.Mer informasjon om hvordan våre samarbeidspartner jobber med automatiserte avgjørelser,finner du påderes respektive nettsteder:

  -Klarna

   

  Vi vil ogsåtilby spesifikke tilbud basert pådine personopplysninger og fra en analyse av din brukeradferd,dvs.gjennom profilering.Du har rett tilåmotsette deg slik behandling når som helst.Les mer om dette i seksjon 13 nedenfor og i vårCookiepolicy.

  6.Hvor lagrer vi informasjonen din?

  Vi kan overføre dine personopplysninger til våre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger i land både i og utenfor EU/EØS når du utfører tjenester påvegne av oss i henhold til punkt 7 nedenfor.I disse tilfellene vil vi utføre pasende varsomhet.

   

  7.Hvem deler vi dine personopplysninger med

  Dine personopplysninger kan deles med andre selskaper i vår konserngruppe.Dataene kan ogsåbli delt med våre leverandører når det er nødvendig foråtilby våre tjenester til deg,for eksempel,speditører i forbindelse med levering av varer,e-posttjenester for distribusjon av nyhetsbrev,server hosting,forretningspartnere i statistikk,reklame og tilpassing,betalingsleverandører,saksbehandling og kredittinformasjon og inkassoforetak for kredittsjekk,identitetskontroll og inkasso innkreving.Personlige data overført til våre tjenesteleverandører kan bare brukes av dem tilåutføre sine oppgaver.

   

  Personopplysninger kan ogsådeles foråfølge spesifikke juridiske eller regulatoriske krav,rettskjennelse,ved mistanke om noe kriminelt eller om det er nødvendigåoppfylle gjeldende bestemmelser.Dersom Junkyard selges eller overføres helt eller delvis,kan dine personopplysninger overføres til det overtakende selskapet som en del av et salg eller overføring.

   

  8.Hvordan finne ut hvilken informasjon vi har om deg

  Du har rett tilåfåtilgang til personopplysningene vi behandler om deg og informasjon om hvordan vi behandler dem.Hvis du har en kundekonto,kan du under"Min side"se informasjon vi har lagret om deg.Der finner du ogsåopplysninger om dine tidligere bestillinger,retur,utveksling og lagrede kredittkort.Hvis du ikke har en kundekonto ellerønsker hjelp,kan du sende oss en e-post tilgdpr@junkyard.eu,og vi vil hjelpe deg.

  I denne personvernerklæringen finner du all informasjon om hvordan vi lagrer og behandler dine personlige opplysninger,og ogsåhvilke typer personopplysninger vi kan samle inn.

   

  9.Hvordan(eller påforespørsel)du endrer feil informasjon om deg,samt retten tilåbli glemt og begrenset behandling

  Du har rett tilåfåfeilaktig informasjon om deg selv rettet.I kontoen din under"Rediger profil"kan du oppdatere informasjonen vi har om deg.

   

  Du har ogsårett tilåbli glemt,dvs.fådine personopplysninger slettet dersom dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for det formål de ble samlet inn.I tilfeller der det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer Junkyard fraåslette all eller noen av dine personlige opplysninger,kan vi ikke slette dataene i løpet av tiden vi trenger forålagre dem.

  I noen tilfeller kan du ogsåbe om begrensning av behandling av dine personopplysninger.Vi vil da begrense behandlingen av relevante personopplysninger slik at de ikke kan brukes til andre formål ennåoppfylle lovlige forpliktelser.

  Hvis du vil be om korreksjon av feilaktig informasjon,slette dine personopplysnigner eller begrense behandlingen av dine personopplysninger,kan du sende oss en e-post tilgdpr@junkyard.eu.

   

  10.Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

   

  Vi har tatt hensiktsmessige sikkerhetstilltak foråbeskytte informasjonen din slik at de ikke vil forsvinne,endres eller utsettes for uautorisert tilgang.Vi forbedrer kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i tråd med fremdrift og utvikling i det tekniske feltet.

   

  Forågjøre kortkjøpene såsikre som mulig,sendes all informasjon i kryptert form.Dette betyr at informasjonen overføres via en sikker tilkobling,og at din personlige informasjon ikke kan leses av tredjeparter.For kortkjøp,jobber vi med en betalingsformidler som hjelper oss medåsjekke direkte med banken din at kortet er gyldig for kjøp.Betalingsformidleren behandler dine kortdetaljer i samsvar med International Security Standard PCI DSS.Dette betyr at sikkerheten er veldig høy ved behandling av dine kortdetaljer.Når du betaler med kort,forbeholder vi oss retten tilåutføre en identitetskontroll.

   

  11.Hvordan du får ut din data(”dataportabilitet”)

  Du har rett tilåfånoen av de opplysninger du har gitt oss,i et strukturert,mye brukt og maskinlesbart format(forutsatt at du har sendt med samtykke eller i tilfelle av en avtale hvor du er en part)til eget bruk eller til ta med dem til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger.

  Hvis du vil ha denne informasjonen,eller en del av den,er den tilgjengelig pådinkundekonto.Hvis du ikke har et passord knyttet til kundenummeret ditt,kan du fåen vedåskrive inn"Glemt passord"under"Min konto"-fanen.Hvis du vil ha hjelp,vennligst send oss​​en e-post pågdpr@junkyard.eu.

  I tilfelle det er teknisk mulig,kan vi sende informasjonen direkte til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger.

   

  12.Hvor lenge sparer vi dine personopplysninger

   

  Vi lagrer dine personlige opplysninger sålenge det er nødvendig foråmøte formålene de ble samlet inn til.Hvis du ikke har fullført et kjøp(og ikke valgtåmotta markedsføring)i en 36 måneders kontinuerlig periode,avslutter vi din kundekonto.

  Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger foråoppfylle de formålene de ble samlet inn til,vil vi slette eller unidentifisere dataene hvis det ikke er andre legitime grunner til at vi måholde din personlige informasjon i lengre tid.Vi vil ogsåbeholde dine personopplysninger sålenge det er nødvendigåoverholde gjeldende lov,åavgjøre tvister og oppfyllelse av avtalene våre.

  13.Hvis du vil at vi skal slutteåbruke dine personopplysninger

  Du har rett tilåbe oss omåslutteåbruke dine personopplysninger for markedsføring eller profilering vedåsende oss mail pågdpr@junkyard.eu.

  I markedsføringsmeldinger via tekst og e-post,er en lenke tilgjengelig direkte i meldingen foråavslutte markedsføringen.Du kan ogsålogge inn pådin kundekonto og velge hvordan og om vi vil sende markedsføring til deg(under"Rediger profil").

  Hvis du vil slette kontoen din påjunkyard.no,mådu sende en e-post tilgdpr@junkyard.eu og be om det.Kontoen din vil bli slettet innen 30 dager,og du vil ikke lenger ha tilgang til personopplysningene som er lagret påkontoen.Vi vil opprettholde lagring av de nødvendige personopplysningene som loven krever,når det er legitime grunner for dette som for eksempel ubetalt gjeld,eller før vi avsluttet en avtale med deg,som når du har kjøpt noe.

   

  14.Rett tilåklage til datatilsynet eller annen relevant instans

  Datatilsynet er norsk tilsynsmyndighet for personvern.Hvis du mener at vi pånoen måte har overtrådt gjeldende lover angående behandling av personopplysninger,har du rett tilåklage til datatilsynet.

   

  15.Cookies

  Informasjon om cookies vi bruker,hvordan de fungerer,og hva du kan gjøre foråpåvirke informasjonskapsler kan bli funnet i vårCookiepolicy.

   

  16.Lenker

  junkyard.no er det lenker til andre nettsteder.Denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse nettstedene.

   

  17.Oppdateringer av personvernerklæringen

  Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen.Hvis vi gjør det,vil vi publisere en ny versjon påjunkyard.no,og endringene gjelder såsnart den nye versjonen er tilgjengelig.

   

   18.Ansvarlig for personopplysninger

  Hvis du har spørsmål ellerønskeråvite mer om Junkyards behandling av personopplysninger kan du kontakte oss via e-post pågdpr@junkyard.eu eller per post til Junkyard/TPT AS,Att:GDPR,PB 5101,0301 OSLO.

  Logg inn

  Har du ingen konto? Lag en ny!
  Eller
  Glemt passord?